Produkcja na zamówienie

Oferujemy realizację zamówień pod marką własną Klienta.

Na podstawie przesłanej specyfikacji wyszukujemy dla naszego Klienta najlepszego producenta, przeprowadzamy dokumentacyjny audyt, przygotowujemy ofertę i próbki. Po otrzymaniu zamówienia monitorujemy cały proces produkcji, a nasi inspektorzy dokonują inspekcji produktu przed wysyłką do Polski. Szata graficzna produktu jest opracowywana przez klienta. My pilnujemy, żeby ona była właściwie zrealizowana. Przejmujemy wszystkie obowiązki formalne związane z odprawą celną oraz rejestracją wyrobów w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

helbo kraków produkcja na zamówienie
Scroll to top