Kryzys systemu TIR w Rosji – Zalecenia IRU

W związku z kryzysem systemu TIR w Rosji przekazujemy zalecenia Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU z 11 września.

Pismo IRU nr CTM/GE1934/MRE.

PILNE I WAŻNE

KORZYSTANIE Z KARNETÓW TIR W FEDERACJI ROSYJSKIEJ PO WEJŚCIU W ŻYCIE DECYZJI FTS ROSJI

Zalecenia dla posiadaczy karnetów TIR i kierowców co do działań, które należy podjąć w celu obrony swoich praw w przypadku otrzymania odmowy wykorzystania karnetu TIR na terytorium Federacji Rosyjskiej, co narusza Konwencję TIR.

Członkowie IRU byli regularnie informowani o licznych środkach, jakie były podejmowane przez IRU i całą społeczność międzynarodową w celu odwołania niemającej podstaw prawnych i nieuzasadnionej decyzji Federalnej Służby Celnej Rosji (FTS Rosji) z 4 lipca 2013 r.

Pomimo podjętych wszelkich środków, decyzja ta FTS Rosji, która na wielu podstawach znajduje się w bezpośredniej sprzeczności z ustawodawstwem rosyjskim i Konwencją TIR, do dnia dzisiejszego nie została odwołana przez Rząd Rosji. IRU kontynuuje działania w tym kierunku.

Wszyscy członkowie powinni również kontynuować lobbowanie swoich narodowych rządów, wzywając do okazania wpływu na rosyjskie władze wysokiego szczebla.W tym czasie gdy organy celne wciąż nie dały wystarczających wyjaśnień w sprawie zastosowania wyżej wymienionej decyzji FTS Rosji, w praktyce istnieje wysoki poziom ryzyka, że niektóre rosyjskie urzędy celne mogą jednakże zdecydować o tym, by wymagać dodatkowych gwarancji na przejściach Federacji Rosyjskiej. Należy zaznaczyć, że żądanie tych dodatkowych gwarancji narusza zapisy Konwencji TIR, a zatem działania te są niezgodne z prawem.W związku z tym IRU przygotowało w załączeniu niektóre podstawowe zalecenia dla firm transportowych i kierowców, by pozwolić im na efektywne bronienie swoich praw w przypadku jakichkolwiek niezgodnych z prawem podobnych działań rosyjskich organów celnych.

Proponujemy wszystkim członkom IRU bezwzględnie poinformować swoich posiadaczy karnetów TIR.

Sekretariat IRU pozostaje do Waszej dyspozycji we wszelkich wynikłych sprawach.

Zalecenia dla kierowcy

Zalecenia dla posiadaczy karnetów TIR

Źródło: Portal Polskich Przewoźników Drogowych